Юридична особа має право брати в оренду транспортний засіб у фізичної особи. При цьому згідно ст.799 ЦКУ дана операція оформляється договором який підлягає нотаріальному посвідченню.

Юридична особа - орендар при виплаті доходу зобов'язана нарахувати, утримати і сплатити в бюджет податок з доходів фізичних осіб в розмірі 15 %  і відобразити таку виплату за ф.1-ДФ з ознакою доходу "102".Сплата орендних платежів включається у склад податкових витрат при визначенні податку на прибуток.

Для того щоб підприємство мало можливість повноцінно використовувати транспортний засіб керівником підприємства видається наказ. 

Після цього юо має право списувати пмм. норми списання пмм регулюються наказом № 43 від 10 лютого 1998 року «про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті». Для нових моделей (модифікацій) автомобілів та автомобілів оригінальної конструкції, що не увійшли до цього документа, обладнання, що встановлюється на колісних транспортних засобах, технологічних машин і механізмів, автомобілів при виконанні спеціальної роботи або здійсненні перевезень в специфічних умовах експлуатації, виконанні технологічних операцій встановлюються тимчасові та тимчасові індивідуальні, базові, базові лінійні та диференційовані норми витрат палива з уточненням, за необхідності, коефіцієнтів їх коригування, які розробляються головним інститутом міністерства інфраструктури україни (далі - міністерство) державтотранс нді проектом за заявками заводів-виробників чи підприємств - власників автомобілів на договірних засадах. Також ці норми зазначаються в технічному паспорті машини.

Відображення витрат обов’язково має бути задокументовано таким документом до 19.03.2013 була типова форма Подорожнього листа але наказом № 95 від 19.03.2013  вона була скасована, нова фома на теперішній час не затверджена, тому підприємства мають право або використовувати стару або розробити самостійно. Такий документ слід оформлювати відповідно до загальних правил, встановлених ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV та Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

Бухгалтерський центр Лідер м. Вінниця надає бухгалтерські консультації для Вашого бізнесу - звертайтеся!