З 01.01.2018 року мінімальна заробітна плата зміниться і становитеме 3723,00 грн в місячному розмірі, та 22,41 грн. в погодинному.

Прожитковий мінімум на одну особу в місяць становитеме: з 01.01.18 - 1700,00 грн., з 01.07.18 - 1777,00 грн., з 01.12.18 - 1853,00 грн.

Згадаємо також, що мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюють у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня 2018 року (ч. 6 ст. 96 КЗпП). Тому при затвердженні штатних розписів на 2018 рік врахуйте, що посадовий оклад має бути не нижчим - 1762,00 грн.

Мінімальна заробітна плата (далі МЗП) є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці. МЗП — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником норму праці і встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах.

Крім того, ст. 31 Закону про оплату праці (у редакції Закону № 1774) говорить:  «Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної зарплати, проводиться доплата до її рівня. У разі укладення трудового договору на роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці. Мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці».

Якщо ж нарахована заробітна плата за виконану місячну норму праці є нижчою за розмір мінімальної зарплати, тоді роботодавець має провести доплату до рівня мінімальної зарплати, яку слід виплачувати щомісяця одночасно з виплатою зарплати.

При цьому необхідно враховувати, що під час обчислення розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Виконувати вимогу про нарахування доплати до мінімальної заробітної плати необхідно щодо працівників:

– заробітна плата (оклад + надбавки + доплати + премії) яких за відпрацьований повністю місяць менше 3723,00 грн.;

– сумісників, заробітна плата (оклад + надбавки + доплати + премії) яких за відпрацьований місяць менше мінімальної заробітної плати (3723,00 грн.), визначеної пропорційно до відпрацьованого часу;

– які не виконали в повному обсязі місячну (годинну) норму праці (наприклад, через хворобу) і заробітна плата яких (оклад + надбавки + доплати + премії) за місяць менше мінімальної заробітної плати, визначеної пропорційно до виконаної норми праці.

Слід зазначити, що нарахування доплати до рівня мінімальної заробітної плати визначається окремо за основним місцем роботи і окремо – за сумісництвом (як зовнішнім, так і внутрішнім).

Увага!!! Доплата до рівня мінімальної заробітної плати нараховуватиметься у кінці місяця, коли буде відома сума зарплати за відпрацьований час. Виплачувати її слід разом із зарплатою за другу половину місяця.

Тобто при нарахуванні та виплаті заробітної плати за першу половину місяця (аванс) розраховувати і виплачувати доплату до мінімальної заробітної плати не потрібно.

У зв’язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати був прийнятий Закон України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким, у тому числі, було посилено порядок контролю за дотриманням законодавства в сфері офіційного оформлення трудових відносин з громадянами.

Зокрема, було внесено зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України, в якій передбачена відповідальність за порушення законодавства про працю. Ці зміни були направлені, в першу чергу, на встановлення відповідальності за недопуск до перевірки.

Так, відповідно до абз. 6 ч. 2 вказаної статті Кодексу законів про працю, юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. При цьому, штраф необхідно буде сплатити вже у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, якщо недопуск буде здійснений до перевірки з питань оформлення трудових відносин з працівниками і сплати ЄСВ у зв’язку з цим.

Таким чином, територіальні органи Держпраці можуть у будь-який час протягом 2018 року завітати з плановою перевіркою, до якої треба бути готовим.